Pazartesi, Temmuz 02, 2007


FATİH-HARBİYE

Peyami Safa

Klasik Peyami Safa üslubuyla yazılmış, geniş ruh tahlillerinin yer aldığı bir roman. Şark ve Garp kültürlerinin genç bir kızda yarattığı çatışma, alaturka bir semtte alaturka bir yaşam sürmekte olan Neriman'ın alafranga yaşama özentisi ama içinde bulunduğu şark kültüründen de vazgeçememesinin ruhunda oluşturduğu gelgitler...Bir yanda alaturka yaşamı temsil eden Şinasi bir yanda alafranga yaşamı temsil eden Macit...Anlattığı konu itibariyle yazıldığı zamanı da aşmış bir roman. Şimdiki gençliğin de Neriman gibi Batıya özendiği muhakkak.

Hiç yorum yok: