Pazartesi, Şubat 18, 2008


TERCÜME-İ HÂL

hâl budur, hâlim budur, kimsesiz, hâlim budur
gönül kapı kapatmış, hâl budur, hâlim budur

eşiklere dayanmış, kapılar hep kapanmış
gönül yâre izinden, yangınlara boyanmış

bir kanun taksimiyle, efkârın içlisiyle
kim ki bu derdi duyan, sorgu suale dalmış

kapattım gözlerimi, susturdum şu dilimi
her ne yazılan varsa, gözyaşına bulanmış

düş şimdi ellerimden, kalem denen ey cisim
karan yazmaya yetmez, hâli anlatan resim

resimler ressamından, kalbi dûr eden resim
âlem içre yanmışım, eczayı bilir misin

gönlüm gülecek misin, şu ibret hanesinde
ey devr-i zamanım, al beni evveline

derdi teşrif eyleyen, sabrı gizler mi benden
endazeye gelmeyen, yâreyi bilir misin

ey kâri, hâlim budur, can firaktadır tenden
vuslatın hasretiyle, yağmura dursun gökler

kalemim sus şimdi, vakit o vakittir
evvel ahir kanayan, can uçup gitmektedir

hâl budur, hâlim budur, kimsesiz, hâlim budur
ömür kapı kapatmış, hâl budur, hâlim budur

...


tablo Peyami Gürel'den, şiir benden...

Hiç yorum yok: